Kategoria Nowości

Od 1 marca 2020 r. zmieniły się zasady wykonywania autoszczepionek.

Na chwilę obecną jeden zestaw autoszczepionki może zawierać tylko jeden szczep bakterii.

Pozostałe zasady wykonania autoszczepionki pozostają bez zmian:

  • Do wykonania autoszczepionki należy przesłać na podłożu transportowym wyizolowany czysty szczep bakterii.
  • Jeżeli nie posiadamy wyizolowanego szczepu bakterii, przed zleceniem autoszczepionki musimy zlecić wykonanie badania bakteriologicznego.
  • Wraz z wysyłanym szczepem lub po uzyskaniu wyników badania bakteriologicznego, należy przesłać wypełniony formularz recepty na wykonanie autoszczepionki, gdzie oprócz danych właściciela i zwierzęcia oraz nazwy rodzaju przesyłanej bakterii, należy upewnić się, że formularz został przez nas opatrzony pieczątką gabinetu oraz pieczątką i podpisem lekarza zlecającego.