fbpx

Suchy wymaz z błony śluzowej policzka – instrukcja pobierania

W przypadku suchych (bez podłoża transportowego) wymazów z błony śluzowej policzka, przy pobieraniu ich należy przestrzegać następujących zasad:

  • W celu uniknięcia kontaminacji DNA pochodzącym z innego źródła zwierzę powinno być niekarmione przez 1-2 godziny przed pobraniem wymazu. Przez ten czas powinno być również oddzielone od innych zwierząt.
  • W trakcie pobierania wymazu należy mocno potrzeć śluzówkę policzka, aby mieć pewność, że na wymazówkę zostanie pobrana odpowiednia ilość komórek. Nie ma możliwości przeprowadzenie badania, gdy nie ma wystarczającej ilości materiału genetycznego na wymazówce. Dla pewności zalecamy pobranie 2 wymazów od każdego zwierzęcia.
  • Ważne jest wysuszenie wymazu na powietrzu: po pobraniu wymazu włóż wymazówkę z powrotem do probówki. Nie zamykaj jej przez 1-2 godziny pozostawiając do wyschnięcia. Po wyschnięciu zamknij dokładnie probówkę.
  • Oznacz probówki informacjami ułatwiającymi identyfikację jak na przykład: imię zwierzęcia, nazwisko właściciela lub numer chip.
  • Wyślij wymazówki wraz ze zleceniem genetycznym do naszego laboratorium.