fbpx

Rak z nabłonka przejściowego jest najczęstszym nowotworem dróg moczowych psów. Ważnym badaniem wykorzystywanym w jego rozpoznawaniu jest cytologia (m.in. moczu, czy materiału pobranego w trakcie cewnikowania). Wynik tego badania nie jest jednak zawsze jednoznaczny, szczególnie jeśli komórki nie wykazują znacznej atypii albo obecne jest zapalenie. W takich przypadkach można rozważyć wykonanie badania histopatologicznego wycinku tkanki pobranego cystoskopowo lub chirurgicznie. Postępowanie to jest jednak kosztowne, inwazyjne i wymaga znieczulenia ogólnego.

Nowym badaniem pomocnym w diagnostyce raka z nabłonka przejściowego jest wykrycie mutacji BRAF. Wedle wyników badań opublikowanych niedawno przez laboratorium LABOKLIN, mutacja ta występuje u mniej więcej 70% psów z rakiem z nabłonka przejściowego, co jest zgodne w wynikami wcześniejszych badań. Odsetek pacjentów wykazujących mutację jest wyższy u terierów. Co ważne badanie wykazuje 100% swoistość – mutacja była nieobecna u pacjentów z innymi nowotworami, zmianami nienowotworowymi czy zapaleniem pęcherza moczowego. Oznacza to, że dodatni wynik potwierdza podejrzenie raka z nabłonka przejściowego opartego na podstawie wcześniejszych badań. Bezsprzeczną zaletą badania jest możliwość wykonania go na wcześniej pobranym materiale, m.in. na wybarwionych preparatach cytologicznych czy próbce moczu / osadu moczu.

Badanie wariantu BRAF V595E
 • Swoistość 100%
 • Czułość 70%
Czas trwania badania

3-5 dni roboczych

Materiał do badania
 • Mocz/osad moczu
 • Bogatokomórkowe preparaty cytologiczne
 • Bioptat
 • Tkanka zatopiona w parafinie
Wskazania

Badanie w kierunku mutacji BRAF jest wskazane w przypadku gdy wynik badania cytologicznego czy histopatologicznego jest niejednoznaczny.

 • Słabo zachowana morfologia komórek
 • Obecność artefaktów
 • Nieznaczna atypia przy jednoczesnej obecności zapalenia
Ważne
 • Do wykonania badania niezbędna jest reprezentatywna próbka zawierająca wystarczającą ilość komórek nabłonkowych.
 • Biopsja cienkoigłowa przez powłoki brzuszne jest zwykle niewskazana w przypadku podejrzenia raka z nabłonka przejściowego.
 • Dodatni wynik potwierdza obecność nowotworu, ale ujemny go nie wyklucza.
 • Badanie wykonywane jest wyłącznie u psów.