Aby sprostać oczekiwaniom szerokiej grupy zawodowej, przygotowaliśmy bogatą ofertę badań, obejmującą takie działy jak: hematologia, chemia kliniczna, mikrobiologia, alergologia, patologia, biologia molekularna.

Więcej informacji o poszczególnych działach, można znaleźć w poszczególnych zakładkach.

HEMATOLOGIA
 • badanie morfologiczne
 • ocena mikroskopowa krwi
 • pasożyty krwi
CHEMIA KLINICZNA
 • profile biochemiczne
 • profile narządowe
 • profile gatunkowe
BADANIE MOCZU
 • badanie ogólne z osadem
 • stosunek białka do kreatyniny
 • elektroforeza moczu
 • analiza kamieni moczowych
ENDOKRYNOLOGIA
 • hormony tarczycy
 • diagnostyka zespołu Cushinga
 • testy czynnościowe
MIKROBIOLOGIA
 • bakteriologia
 • mykologia
 • autoszczepionki
PARAZYTOLOGIA
 • endopasożyty
 • ektopasożyty
CHOROBY ZAKAŹNE
 • serologia
 • badania metodą PCR
 • profile PCR
BADANIA IMMUNOLOGICZNE
 • przeciwciała antyjądrowe
 • immunoglobuliny
 • test Coombsa
 • czynniki reumatoidalne
WITAMINY
 • witamina B12
 • kwas foliowy
BADANIE POZIOMU LEKÓW
 • fenobarbital
 • bromek potasu
 • digoksyna
ALERGOLOGIA
 • alergeny wziewne
 • alergeny pokarmowe
 • zestawy odczulające
BADANIA MOLEKULARNE
 • choroby dziedziczne
 • kolor sierści i długość włosa
 • grupa krwi kotów
 • określenie płci ptaków
PATOLOGIA
 • cytologia
 • histopatologia wycinków
 • immunohistochemia
 • ocena klonalności limfocytów

Ze szczegółowym wykazem badań możesz zapoznać się w poszczególnych Zleceniach Badań Zobacz