Kategoria Nowości

Od 01.10.2019 Zmianie ulegają zasady dotyczące wystawiania certyfikatów wyjazdowych np. do Australii, RPA. – koszt 45 zł brutto

W związku ze zwiększającą się liczbą zwierząt podróżujących, chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na konieczność dokładnego wypełniania zleceń dla badań, w których występuje potrzeba potwierdzenia tożsamości zwierzęcia przez lekarza weterynarii. Jest to niezwykle istotne w przypadku certyfikatu potwierdzającego odpowiedni poziom przeciwciał przeciwko wściekliźnie lub badań wykonywanych na eksport, ponieważ poprawność danych zwierzęcia znajdujących się na tych dokumentach jest niezwykle ważna dla właścicieli zarówno w przypadku udokumentowania badań potrzebnych do rozrodu, jak też w przypadku zgody odpowiednich służb na wjazd zwierzęcia do danego kraju.

W przypadku badań na wściekliznę:

 • pełne imię zwierzęcia (paszportowe),
 • chip/tatuaż, data urodzenia,
 • data ostatniego szczepienie,
 • nazwa i numer szczepionki
 • data pobrania materiału,
 • podpis i pieczątka lekarza weterynarii.

Badania na eksport:

 • imię i nazwisko właściciela,
 • pełne imię zwierzęcia (paszportowe),
 • gatunek,
 • rasa,
 • chip/tatuaż,
 • data urodzenia,
 • data pobrania materiału.