SDMA to metylowany aminokwas, czyli parametr identyczny u ludzi i zwierząt

LABOKLIN wykorzystuje złożony test ELISA. Ten test ELISA ma wiele etapów płukania, więc wszelkie wpływy preanalityczne są ograniczone. Nawet próbki hemolityczne mogą być używane bez problemów. Swoistość naszego testu dla SDMA jest wysoka ze względu na dodatkowy etap acylacji.

Dostępne badania:

  • Oznaczenie poziomu SDMA
  • SDMA do profilu geriatrycznego
  • Wczesna diagnostyka niewydolności nerek

Często zadawane pytania:

Od kiedy w ofercie LABOKLIN pojawiło się badanie oznaczające poziom SDMA?

LABOKLIN włączył do swojej oferty test na oznaczanie poziomu SDMA we wrześniu 2015 roku.

W jakim celu oznacza się poziom SDMA?

SDMA to parametr służący do wczesnego wykrywania zmian chorobowych w nerkach.

Wzrost SDMA utrzymujący się powyżej zakresu wartości referencyjnych może wskazywać na upośledzenie czynności nerek.

Jakie korzyści niesie oznaczanie stężenia SDMA w porównaniu z kreatyniną?

Przy upośledzonej funkcji nerek stężenie SDMA wzrasta wcześniej niż poziom kreatyniny. Na koncentrację SDMA, w odróżnieniu od stężenia kreatyniny, nie wpływa ubytek masy mięśniowej.

SDMA jest dobrym wskaźnikiem diagnostycznym nawet u zwierząt z kacheksją.

Czym jest SDMA?

SDMA to metylowany aminokwas.

SDMA jest identyczna nie tylko u wszystkich gatunków zwierząt, ale także u ludzi – stąd nie ma konieczności stosowania testu przeznaczonego wyłącznie dla zwierząt.

Jaka metoda analityczna jest wykorzystywana do oznaczania SDMA w LABOKLIN?

LABOKLIN wykorzystuje dwuetapowy test ELISA do oznaczania stężenia SDMA.

Cechuje się on wysoką czułością i dobrą powtarzalnością.

Czy spotykacie się Państwo z problemem reaktywności krzyżowej i interferencji?

Nasz test wykazuje bardzo niską reaktywność krzyżową z argininą oraz innymi metabolicznymi produktami ubocznymi takimi jak ADMA.

Test służy wyłącznie do pomiaru stężenia SDMA.

Wyniki testu w zasadzie nie są zależne od jakości próbki, tzn. nie wpływają na nie hemoliza, lipemia czy ikteria.