fbpx
Badanie 201 - Histopatologia (cena pojedynczego badania):
 • Guzy (do 2 lokalizacji)
 • Biopsje zmian skórnych pobrane trepanem (niezależnie od liczby próbek)
 • Biopsje endometrium
 • Biopsje z różnych narządów (do 3 narządów)
 • Biopsje z przewodu pokarmowego (niezależnie od liczby próbek)
 • Biopsje węzłów chłonnych (niezależnie od liczby próbek)

Specjalne barwienia wliczone w cenę badania.

Prosta diagnostyka guza (cięcia zgodnie z niebieskimi liniami) m.in. guzy wycięte z minimalnym marginesem (patrz zdjęcie).

Przykłady:

 • Dwa oddzielne pakiety gruczołu mlekowego lub dwa pakiety gruczołu mlekowego w jednym wycinku niezależnie od ich lokalizacji (z lub bez regionalnego węzła chłonnego)
 • Dwa guzy/guzki skóry
 • Trzy biopsje wątroby
 • Jeden guz z maksymalnie trzema oddzielnymi biopsjami jego marginesów
Badanie 2209 - Histopatologia wymagająca większego nakładu pracy:
 • Całe narządy niezależnie od gatunku (np. śledziona, wątroba, jądro, oko)
 • Guzy (od 3 lokalizacji)
 • Biopsje wymagające odwapnienia (np. palce, pazury, kości)
 • Macica z jajnikami
 • Biopsje narządów (od 4 narządów)
 • Gruczoł mlekowy (od 3 pakietów)
 • Guz z szerokim marginesem lub guz i dodatkowo przesłany margines guza/biopsje loży guza (np. guz komórek tucznych wymagający szczególnie dokładnej oceny marginesów cięcia)
Szczegółowa ocena marginesów guza, w tym biopsje loży guza (cięcia w kolorze niebieskim).

Przykłady:

 • Listwa mleczna (z lub bez węzła chłonnego)
 • Listwa mleczna z dodatkowym pakietem gruczołu mlekowego z przeciwnej strony
 • Próbki np. z żołądka, jelita, trzustki, węzeł chłonny
Ceny za poszczególne problemy kliniczne:
 • Jeden guz skóry i biopsje skóry – koszt dwóch badań histopatologicznych
 • Biopsja wątroby oraz cały palec – koszt badania histopatologicznego plus histopatologia wymagająca większego nakładu pracy