fbpx
Badanie 201 - Histopatologia (pojedyncza cena za badanie):
 • Guzy (< 3 wycinków guza)
 • Zmiany skórne w przypadku problemu dermatologicznego (niezależnie od ilości zmian skórnych)
 • Biopsje endometrium
 • Biopsje z różnych narządów (do 3 narządów)
 • Biopsje z układu pokarmowego (niezależnie od ilości próbek)
 • Biopsje węzłów chłonnych (nie zależnie od ilości próbek)

Specjalne barwienia wliczone w cenę badania.

Prosta diagnostyka guza (cięcia zgodnie z niebieskimi liniami) m.in. marginalnie wycięte guzy (patrz zdjęcie).

Przykłady:

 • Dwa oddzielne pakiety gruczołu mlekowego lub dwa pakiety gruczołu mlekowego w jednym wycinku niezależnie od strony wycięcia (z lub bez regionalnym węzłem chłonnym)
 • Dwa jądra
 • Dwa jajniki
 • Dwa guzy/guzki skóry
 • Trzy biopsje wątroby
 • Trzy oddzielne biopsje guza wraz z marginesami
Badanie 2209 - Histopatologia wymagająca większego nakładu pracy:
 • Guzy (>3 wycinków guza)
 • Cały palec
 • Cała kończyna
 • Oko
 • Macica z jajnikami
 • Biopsje narządów (>4 narządów)
 • Gruczoł mlekowy (>2 pakietów)
 • Guz z szerokim marginesem lub guz i dodatkowo przesłany margines guza (np.  guz komórek tucznych wymagający szczególnie dokładnej oceny marginesu cięcia)
 • Próbki różnorodnych wycinków
Szczegółowe marginesy guza, jeśli to konieczne, w tym biopsje loży guza (cięcia w kolorze niebieskim).

Przykłady:

 • Listwa mleczna (z lub bez węzłem chłonnym)
 • Listwa mleczna z dodatkowym pakietem gruczołu mlekowego z przeciwnej strony
 • Dwa palce z guzami
 • Dwa palce z problemem dermatologicznym
 • Dwa guzy komórek tucznych z dokładną oceną marginesów cięcia
Ceny za poszczególne problemy kliniczne:
 • Jeden guz skóry i biopsja wątroby – koszt dwóch badań histopatologicznych
 • Biopsja wątroby oraz cały palec – koszt badania histopatologicznego plus Histopatologia wymagająca większego nakładu pracy