Zlecenie wykonania
badań genetycznych

Katalog z ofertą
badań genetycznych

O badaniach genetycznych w Laboklinie

LABOGEN posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i rozwoju badań genetycznych, w szczególności w dziedzinach chorób genetycznych, analizie kolorów sierści, profilach DNA oraz pochodzeniu oraz określanie płci u ptaków.

Nasz wysoki standard jakości szczególnie potwierdza fakt, że wszystkie wyniki naszych badań genetycznych są potwierdzane równolegle niezależnym testem zanim zostaną wydane. Nasze procesy są akredytowane DIN EN ISO/IEC 17025.

Oznacza to, że nasze badania są wiarygodne i łatwo weryfikowalne. Jesteśmy więc nie tylko pod ścisłą codzienną kontrolą wewnętrzną, ale także pod regularnymi kontrolami w formie prób krzyżowych.

Materiał genetyczny DNA jest izolowany i przetrzymywany przez 5 lat. W związku z tym DNA może być użyte do badań genetycznych dla weryfikacji przyszłych rodziców bez konieczności ponownego pobierania materiału.

Podobnie jak w przypadku innych badań laboratoryjnych jakość próbki do pomyślnego wykonania badań ma kluczowe znaczenie.

0

Add address

Polska