Kategoria Nowości

Zapraszamy na seminarium „Hematologia kliniczna psów”, które odbędzie się 15 maja 2018 w Warszawie i 17 maja 2018 w Krakowie. Prelegentem będzie Prof. Dr Urs Giger z Uniwersytetu Pensylwanii w USA.

Terminy

 • 15 maja 2018 Warszawa – Airport Hotel Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24
 • 17 maja 2018 Kraków – Q Hotel Plus, ul. Wygrana 6

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w seminarium: 200 zł brutto

Program seminarium

(Wszystkie wykłady będą tłumaczone symultanicznie)

 • 9:30 – 10:00 Rejestracja
 • 10:00 – 10:10 Przywitanie uczestników, prezentacja firmy LABOKLIN
 • 10:10 – 11:00 Immunozależne oraz inne anemie hemolityczne, cześć 1
 • 11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
 • 11:15 – 12:05 Immunozależne oraz inne anemie hemolityczne, część 2
 • 12:05 – 12:20 Przerwa kawowa
 • 12:20 – 13:00 Terapia transfuzyjna, część 1
 • 13:00 – 13:45 Lunch
 • 13:45 – 14:25 Terapia transfuzyjna, część 2

Urs Giger, Prof. Dr. med. vet., MS, FVH

Dyplom ACVIM & ECVIM (medycyna wewnętrzna)
Dyplom ECVCP (patologia kliniczna)

Urs Giger uzyskał tytuł lekarza weterynarii w Szwajcarii na Uniwersytecie w Zurychu, gdzie również obronił pracę doktorską na temat chirurgicznej naprawy dysplazji stawu biodrowego, odbył wstępne szkolenie kliniczne z zakresu drobnej medycyny zwierzęcej i chirurgii oraz ukończył studia podyplomowe. Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych ukończył staż w zakresie leczenia chorób wewnętrznych małych zwierząt na University of Florida, a następnie rozpoczął pracę na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Pensylwanii w Filadelfii, gdzie objął stanowisko profesora medycyny Charlotte Newton Sheppard. Jest profesorem nadzwyczajnym w dziedzinie chorób wewnętrznych małych zwierząt na Uniwersytecie w Zurychu, a także profesorem hematologii w Medical University of Pennsylvania. Ukończył American and European College of the Veterinary Internal Medicine oraz European College of Clinical Pathology. Kierował Ośrodkiem Transfuzjologii i Hematologii oraz Kliniką Pedriatrii i Genetyki, a także jest dyrektorem Metabolic Genetics and the DNA Genetic Disease Testing (PennGen) Laboratories. Jego zainteresowania kliniczne i badawcze dotyczą dziedzicznych oraz hematologicznych zaburzeń i znajdują odzwierciedlenie w ponad 250 publikacjach badawczych oraz wielu recenzjach i abstraktach naukowych. Jest też przewodniczącym World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) Hereditary Disease Committee. Laureat wielu nagród. Wielokrotny mówca na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Rejestracja

laboklin_seminarium_hematologia_kliniczna_psow