fbpx

Traktujemy ochronę danych osobowych użytkowników bardzo poważnie. Oznacza to, że zawsze przetwarzamy dane osobowe użytkowników zgodnie z prawem i dbałością o ochronę danych na każdym etapie przetwarzania.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest LABOKLIN Polska Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa. Możesz skontaktować się z nami w sprawie ochrony Twoich danych osobowych pod adresem daneosobowe@laboklin.pl.

2. Zbieranie i cel przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik może korzystać z naszego serwisu internetowego, nie ujawniając swoich danych takich jak imię, nazwisko, czy adres e-mail.

Serwis internetowy stosuje jednak pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego z witryny internetowej oraz automatycznie rozpoznają go podczas kolejnych wizyt – ujawniają więc sposób i charakter wykorzystywania tej witryny. Można zapobiec instalacji plików cookies, odpowiednio konfigurując przeglądarkę. Może to jednak uniemożliwić pełne korzystanie ze wszystkich usług. Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookies w naszej witrynie internetowej zawiera Polityka Cookies.

Jeśli Użytkownik chce z nami się skontaktować za pomocą formularza kontaktowego, wówczas możemy wymagać podania danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres, nazwa firmy czy adres e-mail do odpowiedzi na zadane pytanie. Wykorzystujemy te informacje do własnych celów biznesowych takich jak wysyłanie zamówionych materiałów/informacji marketingowych lub handlowych. Skorzystanie z ww. funkcji, a przy tym podanie swoich danych jest zawsze dobrowolne.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Wskazane powyżej dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie:

LABOKLIN Polska Sp. z o.o. zbiera, przetwarza i wykorzystuje (w dalszej części „wykorzystuje”) dane osobowe podane przez użytkownika na podstawie wyrażonej przez niego zgody (art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia RODO) lub wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia RODO), lub gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia RODO), lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit f) rozporządzenia RODO).

4. Udostępnianie danych

Dane osobowe mogą być udostępniane usługodawcom zewnętrznym działającym wyłącznie w naszym imieniu. Korzystamy z usługodawców w zakresie przetwarzania danych w ramach przepisów prawa.

Na przykład witryna internetowa jest hostowana przez firmę Laboklin GmbH.

Ponadto, czasami w naszej witrynie internetowej używamy wtyczek innych dostawców. Szczegółowe informacje na ten temat zostały podane poniżej.

Pozostajemy w pełni odpowiedzialni za przetwarzanie danych. Pragniemy zapewnić, że zewnętrzni usługodawcy wykorzystują dane osobowe użytkowników wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, niniejszą polityką prywatności i wymogami prawnymi.

Dane osobowe użytkownika zawsze są traktowane poufnie i nie zostaną ujawnione stronom trzecim, które nie działają w naszym imieniu, chyba że użytkownik wyraził zgodę na ich ujawnienie w formie pisemnej lub elektronicznie albo jesteśmy uprawnieni lub prawnie zobowiązani, aby to zrobić.

5. Wtyczki społecznościowe

Nasze witryny internetowe wykorzystują tzw. „wtyczki społecznościowe”, tj. wtyczki sieci społecznościowych, w szczególności przycisk „Udostępnij” dostawcy „Facebooka”, którego witryna internetowa facebook.com jest obsługiwana przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Podmiotem odpowiedzialnym za polską witrynę internetową facebook.pl jest firma Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia. Wtyczki zazwyczaj mają logo Facebooka. Oprócz Facebooka wykorzystujemy wtyczki „Google+” (dostawca: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), „YouTube” (dostawca: YouTube LLC, 01 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA), „Twitter” (dostawca: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA), „Pinterest” (dostawca: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA), „LinkedIn” (dostawca dla klientów poza USA: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Ze względu na prywatność umyślnie zdecydowaliśmy się nie używać bezpośrednich wtyczek sieci społecznościowych w witrynach internetowych. Stosujemy natomiast alternatywne rozwiązanie techniczne, które pozwala użytkownikowi określić, czy i kiedy dane są przesyłane do operatorów takich sieci społecznościowych. Odwiedzając nasze witryny internetowe, żadne dane nie są automatycznie przesyłane do sieci społecznościowych takich, jak Facebook, Google+, Twitter czy Pinterest. Dopiero kiedy użytkownik kliknie określony przycisk, jego przeglądarka internetowa połączy się z serwerami danej sieci społecznościowej. Oznacza to, że klikając elementy, a następnie symbol danej sieci społecznościowej, użytkownik wyraża zgodę, aby jego przeglądarka internetowa nawiązała połączenie z serwerami tej sieci społecznościowej oraz przesłała dane dotyczące korzystania do jej operatora. Nie mamy wpływu na rodzaj ani zakres danych zbieranych przez sieci społecznościowe. Informacje dotyczące celu i zakresu zbierania danych, a także dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez poszczególne sieci społecznościowe, jak również ich odpowiednich praw i możliwości ochrony prywatności użytkownika, można znaleźć w ich politykach prywatności. Polityka prywatności Facebooka jest dostępna pod adresem https://www.facebook.com/help/186325668085084

Dodatkowe informacje na temat wykorzystania danych przez sieci „Google+”, „Youtube” oraz „Twitter” można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl oraz http://twitter.com/privacy, sieci Pinterest pod adresem http://about.pinterest.com/privacy/, sieci LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Mapy Google

W celu ułatwienia podróży umożliwiamy wyświetlanie map i wyznaczanie tras za pomocą Map Google. Operatorem Map Google jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Te strony są odpowiednio oznakowane.

Korzystając z tej usługi, użytkownik wyraża zgodę, aby firma Google zbierała, przetwarzała i wykorzystywała wprowadzone przez niego dane. Warunki korzystania z Map Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html [strona zewnętrzna].

Analiza internetowa za pomocą Google Analytics

Ta witryna internetowa używa Google Analytics, internetowej usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookies”, pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego z witryny internetowej. Informacje generowane przez plik cookie, dotyczące korzystania przez użytkownika z tej witryny internetowej (w tym jego skrócony adres IP), są przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Firma Google wykorzysta te informacje na potrzeby analizy korzystania przez użytkownika z witryny internetowej, tworzenia raportów na temat korzystania z witryny internetowej dla jej operatorów, a także świadczenia dodatkowych usług w zakresie korzystania z tej witryny internetowej i Internetu. Ponadto firma Google, gdy ma to zastosowanie, przekaże te informacje stronom trzecim, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu firmy Google. Firma Google w żadnym przypadku nie powiąże adresu IP użytkownika z innymi danymi firmy Google.

Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystaniu jego danych przez Google Analytics, instalując dodatek w swojej przeglądarce. W tym celu należy kliknąć poniższy link, który przeniesie użytkownika na stronę Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl [strona zewnętrzna].

Rejestrowanie

Za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedza witrynę internetową, w celach statystycznych są rejestrowane i przetwarzane następujące dane, przy czym indywidualny użytkownik w zakresie tych danych pozostaje anonimowy:

  • referrer (strona, której link skierował użytkownika do tej witryny internetowej);
  • terminy wyszukiwania (kiedy referrer jest aparatem wyszukiwania);
  • adres IP jest oceniany w celu określenia kraju pochodzenia i dostawcy;
  • przeglądarka, system operacyjny, zainstalowane wtyczki i rozdzielczość ekranu;
  • czas trwania odwiedzin na stronach.

Wymienione dane są przez nas przetwarzane w następujących celach w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) 1 f rozporządzenia RODO:

 • zapewnienie płynnego połączenia z witryną internetową;
 • zapewnienie komfortowego korzystania z naszej witryny internetowej;
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu;
 • i inne cele związane z administracją techniczną witryny internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do kontroli tych danych wstecz, jeśli otrzymamy konkretne informacje o wykorzystaniu niezgodnym z prawem celem ochrony i dochodzenia roszczeń. Dane zostaną natychmiast usunięte, jeśli przestaną być potrzebne do tego celu, ale nie wcześniej niż po sześciu miesiącach.

6. Czas przechowywania danych

Dane użytkownika są przez nas przechowywane tak długo, jak to konieczne do realizacji powyższego celu lub zachowania zgodności z ustawowym okresem przechowywania.

Dane osobowe zebrane przez nas w formularzu kontaktowym zostaną usunięte po zrealizowaniu żądania użytkownika, np. po odpowiedzi na jego pytanie, chyba że ich zachowanie jest niezbędne do realizacji innych celów.

7. Odpowiedzialność za własną treść

Treść niniejszej witryny internetowej została przygotowana z dużą starannością. Jednak nie możemy ponosić odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność tej treści. Jako usługodawca odpowiadamy za własną treść w tej witrynie internetowej zgodnie z ogólnymi przepisami prawa.

8. Odpowiedzialność za linki (treść zewnętrznych dostawców)

Należy odróżniać naszą własną treść od linków do treści innych dostawców. Nie mamy wpływu na ich treść. Odpowiedzialność za treść powiązanych witryn internetowych zawsze ponosi określony dostawca lub operator tych witryn internetowych.

9. Prawa osób, których dane dotyczą

Niniejszym informujemy, że zgodnie z artykułami 15-22 rozporządzenia RODO, na mocy zawartych w nich postanowień, użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat jego danych osobowych, prawo do sprostowania lub usunięcia lub do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu dot. przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Jeśli przetwarzanie opiera się na artykule 6 ust. 1, lit. a) (zgoda), użytkownik ma także prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do informacji, art. 15 rozporządzenia RODO

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji dotyczących tego, czy i w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane (w tym celu przetwarzania, odbiorcy danych, czasu przechowywania itp.).

Prawo do sprostowania, art. 16 rozporządzenia RODO

Użytkownik ma prawo wnioskować o korektę swoich przechowywanych danych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne. Obejmuje to prawo do uzupełnienia za pomocą dodatkowych oświadczeń lub powiadomień.

Prawo do anulowania, art. 17 rozporządzenia RODO

Użytkownik ma prawo wnioskować o usunięcie swoich danych osobowych. Taka możliwość występuje na przykład, jeśli dane nie są już wymagane do celów, w jakich zostały zebrane lub jeśli dane muszą zostać usunięte, aby wypełnić zobowiązania prawne. Jednak w indywidualnych przypadkach to prawo może zostać wyłączone.

Prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 rozporządzenia RODO

Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Taka możliwość występuje na przykład, jeśli jego dane zostały nieprawidłowo zarejestrowane lub przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. W przypadku ograniczenia przetwarzania dane mogą być przetwarzane tylko w wąsko zdefiniowanych przypadkach.

Prawo do przenoszenia danych, art. 20 rozporządzenia RODO

Użytkownik ma prawo domagać się zwrotu dotyczących go danych w standardowym elektronicznym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jemu lub wyznaczonej przez niego osobie odpowiedzialnej, jeśli dostarczył te dane samodzielnie.

Prawo do sprzeciwu, art. 21 rozporządzenia RODO

Użytkownik ma prawo, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, pod warunkiem, że przetwarzanie danych służy prawnie uzasadnionym interesom (patrz artykuł 6 (1) e, f rozporządzenia RODO). W razie sprzeciwu sprawdzimy, czy istnieją wymogi prawne do przetwarzania jego danych, a jeśli nie istnieją, zaniechamy dalszego przetwarzania jego danych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, art. 77 rozporządzenia RODO

Ponadto zgodnie z artykułem 77 rozporządzenia RODO Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza to rozporządzenie.

11. Zmiany w naszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, aby zapewnić, że spełnia ona obowiązujące wymogi prawne lub aby wdrażać zmiany w naszych usługach w polityce prywatności, na przykład przy okazji wprowadzania nowych usług. Podczas następnej wizyty użytkownika będzie obowiązywać nowa polityka prywatności.

12. Pytania

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z LABOKLIN Polska Sp. z o.o. pod adresem daneosobowe@laboklin.pl, pod którym nasz zespół będzie udzielał informacji, odpowiadał na wnioski i skargi.