fbpx

Materiał do badania

Dla wykonania testu konieczna jest kropla krwi umieszczona bezpośrednio na specjalnej kartce bibuły filtracyjnej lub świeżo wyrwane pióro.

Krew

Do badania wystarcza od jednej do trzech kropli pełnej krwi. Aby pobrać krew wystarczy wykonać malutkie nacięcie na jednym z pazurów ostrym skalpelem lub lancetami do poboru krwi. Powstała kropla krwi jest bezpośrednio nanoszona na kartkę bibuły filtracyjnej. Powinno się przy tym unikać dotykania palcami miejsca nanoszenia krwi na kartce bibuły filtracyjnej. Przed umieszczeniem próbki krwi w torebce transportowej, należy naniesioną krew wysuszyć przez około 15 min. Przy pobraniu krwi kilku ptaków bardzo ważne jest używanie każdorazowo nowych sterylnych przyborów do poboru krwi. Jeżeli przy pobieraniu krwi nastąpił kontakt z palcami muszą one zostać dokładnie oczyszczone przed poborem następnych próbek. W przeciwnym wypadku powstaje niebezpieczeństwo kontaminacji. Specjalne kartki bibuły filtracyjnej mogą Państwo otrzymać od nas bezpłatnie.

Pióra

Konieczne są dwa/trzy świeżo(!) wyrwane pióra. Pióra zgubione przez ptaka nie nadają się do testu, gdyż nie zawierają wystarczającej ilości komórek dziedzicznych. Najlepiej nadają się pióra w okresie ich wzrostu (np. pióra z upierzenia gardłowego zawierające dużą ilość krwi i płynów). W przypadkach gdy nie jest możliwe uzyskanie takich piór, można spróbować wyrwać pióro i przesłać to nowo odrastające. Należy pamiętać, że w pełni wykształcone pióra zawierają znacznie mniej komórek z DNA, dlatego nie zawsze udaje się wyizolować z takich piór odpowiednią ilość komórek dziedzicznych dla określenia płci. Każde pióro ptaków powinno być osobno zapakowane. Dla badania musimy w pełni zachować higienę, pióra od ptaków powinny być duże (np. z ogona).

Identyfikacja próbki

Przed przesłaniem materiału prosimy upewnić się czy wszystkie próbki zostały odpowiednio opisane, a torebki wysyłkowe dobrze zamknięte. Każda próbka musi być wyraźnie oznaczona. Ważny jest gatunek, data pobrania i rodzaj próbki materiału (np. krew lub pióro).