fbpx

Poniżej możesz zobaczyć przykładowo wypełnione zlecenie badania.

Gdy zlecającym jest lecznica weterynaryjna należy wypełnić następujące pola:

 • Dane właściciela zwierzęcia.
 • Dane zleceniodawcy – lecznicy weterynaryjnej.
 • Lekarz kierujący.
 • Wyniki badań.
 • Opcjonalnie potwierdzenie tożsamości zwierzęcia – niezbędne do otrzymania certyfikatu.

W tym przypadku rozliczenie kosztów badania następuje pomiędzy lecznicą weterynaryjną a laboratorium.

Gdy zlecającym jest hodowca lub właściciel zwierzęcia należy wypełnić następujące pola:

 • Dane zleceniodawcy – hodowcy lub właściciela zwierzęcia.
 • Wyniki badań.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • Opcjonalnie potwierdzenie tożsamości zwierzęcia – niezbędne do otrzymania certyfikatu..

W tym przypadku rozliczenie kosztów badania następuje pomiędzy hodowcą lub właścicielem zwierzęcia a laboratorium.

Niezależnie od tego, kto jest zlecającym, należy wypełnić następujące pola:

 • Dane pacjenta.
 • Wybrane badania.

Numer badania oraz jego nazwę znajdziesz w naszym katalogu.