Kategoria Nowości

Przygotowaliśmy również odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w diagnostyce PCR SARS-CoV-2 u kotów. Jeżeli nie znajdziesz tutaj dla siebie odpowiedzi, skontaktuj się z nami.

1. Czy w diagnostyce PCR można stosować niesterylne wymazówki?

PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy, ang. polymerase chain reaction) to technika diagnostyczna wykrywająca obecność materiału genetycznego mikroorganizmów, tj. ich DNA lub RNA u pacjentów. Ponieważ PCR jest metodą genetyczną, konieczne jest stosowanie wymazówek typu Q-Tip bez nośnika transportowego.

2. Czy jeśli u kota badanie PCR w kierunku SARS-CoV-2 da wynik pozytywny, oznacza to, że zwierzę miało kontakt z osobą zakażoną wirusem, tj. osobą z rozpoznanym zakażeniem COVID-19?

Pozytywny wynik badania PCR świadczy o tym, że w wysłanym materiale wirus był obecny. Nie można ustalić pochodzenia wirusa w ten sposób. Jedynie osoba pobierająca próbkę zaświadcza o jej pochodzeniu. W przypadku kotów niewychodzących jest wysoce prawdopodobne, że co najmniej jeden z mieszkańców danego gospodarstwa domowego jest zakażony SARS-CoV-2. Natomiast w przypadku kotów wychodzących czy wolnożyjących nie sposób stwierdzić pochodzenia wirusa, z powodu prawdopodobnego kontaktu z innymi ludźmi lub zwierzętami.

3. Jak zapobiec dalszej transmisji wirusa w przypadku pozytywnego wyniku PCR u kota?

Zalecenia w przypadku kotów z pozytywnym wynikiem SARS-CoV-2 są analogiczne do zaleceń w przypadku zakażonych tym wirusem ludzi: obowiązkowa kwarantanna domowa i zakaz wychodzenia na zewnątrz! Konieczne jest wdrożenie ogólnych środków higieny, a także zapobieganie bezpośredniemu i pośredniemu kontaktowi z osobami niezakażonymi SARS-CoV-2. U kota z dodatnim wynikiem SARS-CoV-2 zaleca się powtórne wykonanie badania po 2 tygodniach.

4. Czy koty z pozytywnym wynikiem SARS-CoV-2 stanowią ryzyko dla innych kotów lub fretek?

Nie można tego wykluczyć z powodu niewystarczających dostępnych w tej chwili danych. Jeśli kot z pozytywnym wynikiem SARS-CoV-2 mieszka w gospodarstwie domowym z innymi zwierzętami, konieczne jest zapobieganie bezpośredniemu i pośredniemu kontaktowi z nimi. Co więcej, zaleca się przebadanie pozostałych kotów i fretek. Żadne ze zwierząt nie powinno wychodzić na zewnątrz.

5. Jaki jest poziom wiarygodności diagnostyki PCR dla SARS-CoV-2? Dostępne informacje mówią o wiarygodności ludzkich testów na poziomie około 70%.

Metoda PCR jest bardzo precyzyjną procedurą diagnostyczną. Próbka ma kluczowe znaczenie! W pierwszych dniach po zakażeniu wirus u ludzi jest obecny w wysokim stężeniu w gardle. Następnie rozprzestrzenia się po dolnych drogach oddechowych. Jeśli np. 12-go dnia choroby pobralibyśmy tylko jedną próbkę z gardła, możliwe, że próbka dałaby ujemny wynik PCR, nawet jeśli pacjent jest zakażony COVID-19.

Ważne jest, by materiał pobierać w odpowiedni sposób. Bardzo ważne jest, aby próbka została pobrana z błony śluzowej górnego odcinka tylnej ściany gardła! Jeśli np. pobierany jest wymaz z policzka, możliwe jest uzyskanie fałszywie ujemnego wyniku.

W przypadku kotów nie określono dokładnie obszaru, z którego powinno się pobierać materiał. Uważamy jednak, że należy przestrzegać protokołu dotyczącego innych chorób górnych dróg oddechowych. Zatem wymagany jest głęboki wymaz z gardła, a jeśli to konieczne – wymaz z nosa.

Opracowanie: Dr Davorin Lukman