Kategoria Choroby dziedziczne

Rasy predysponowane: Boykin Spaniel, Chesapeake Bay Retriever, Clumber Spaniel, Curly Coated Retriever, Labrador Retriever, Old English Sheepdog, Pembroke Welsh Corgi, Wirehaired Pointer.

Dziedziczenie: autosomalne recesywne.

Zaburzenie Exercise Induced Collapse (EIC – zapaść wysiłkowa) objawia się słabością mięśni, brakiem koordynacji oraz zagrażającymi życiu zapaściami po intensywnym wysiłku. Już po 5-15 minutach intensywnego wysiłku fizycznego u chorych psów pojawia się „chwiejny” chód, który szybko pogłębia się w niebolesny wiotki niedowład kończyn tylnych i zanik kontroli w kończynach tylnych. W trakcie napadu choroby objawy mogą objąć wszystkie kończyny. Epizody zapaści trwają zwykle 5-10 minut, a po 30 minutach stan psa wraca często do normy, choć niekiedy takie napady prowadzą do zgonu zwierzęcia. W trakcie napadu ciepłota (temperatura rektalna) wzrasta na ogół do 41.7°C (w spoczynku: 39°C).