Kategoria Choroby dziedziczne

Wielotorbielowatość nerek (PKD) kotów jest chorobą dziedziczną występującą u kotów perskich i ras pokrewnych. PKD powoduje powstawanie torbieli w wątrobie i nerek, często prowadząc do niewydolności nerek.
Jest to choroba dziedziczona autosomalnie dominująca. Dziedziczenie to oznacza, że nawet zwierzęta heterozygotyczne, które noszą tylko jedną kopię uszkodzonego genu, z dużym prawdopodobieństwem wcześniej lub później zachorują. Prewalencja tej wady u kotów perskich jest wysoka i sięga 38% populacji zwierzą badanych ultrasonograficznie.

Test genetyczny oferuje możliwość uzyskania jednoznacznych informacji na temat genetycznej skłonności zwierzęcia do choroby. Test jest możliwy do wykonania bezpośrednio po urodzeniu kota, i ma tę zaletę, że nie trzeba czekać co najmniej jednego roku, dopóki cysty zostaną uwidocznione badaniem USG.

Rasy dla których test jest dostępny:
Birman (Sacred cat of Burma), British Longhair, British Shorthair (BSH), Chartreux, Exotic Shorthair, Persian, Ragdoll, Russian Blue, Scottish Fold Longhair, Scottish Fold Shorthair, Selkirk Rex Longhair, Selkirk Rex Shorthair, Turkish Angora

Dziedziczenie: autosomalne dominujące

Czas oczekiwania na wynik: 3-5 dni roboczych