Kategoria Choroby dziedziczne

Awermektyny to klasa produktów naturalnych o szerokim działaniu przeciwpasożytniczym. Iwermektyna, główny przedstawiciel rodziny awermektyn, jest lekiem szeroko stosowanym w medycynie weterynaryjnej do leczenia infekcji wywoływanych przez nicienie i pasożyty stawonogów. Chociaż iwermektyna jest ogólnie bezpieczna do stosowania u zwierząt domowych, w latach 80. XX wieku po leczeniu iwermektyną odnotowano szereg przypadków klinicznych z objawami neurologicznymi. Objawy neurotoksyczne obejmują rozszerzenie źrenic, drżenie, ataksję i anoreksję. Objawy te występują po podaniu dawek stanowiących 1/200 dawki wymaganej do wywołania toksyczności u innych psów. Neurologiczne objawy iwermektyny u podatnych psów to: ataksja, drgawki, nadmierne ślinienie, objawy ogłuszenia, bradykardia, rozszerzenie źrenic, utrata odruchu źrenicowego, śpiączka i zatrzymanie oddechu. Mogą one wystąpić w każdym wieku u psów obarczonych tą wadą. Jeżeli zwierzęciu obciążonemu wadą nie zostaną podane leki wywołujące nadwrażliwość, wada nie będzie miała wpływu na jego zdrowie i komfort życia.
Psy z defektem genu MDR1 cierpią na wielokrotną nietolerancję leków. Udowodniono interakcję genu MDR1 z ponad setką leków.

Jest to wada dziedziczona autosomalnie recesywnie. Gen MDR1 (ABCB 1) znajduje się w 14 chromosomie psim. U osobników heterozygotycznych może wystąpić nadwrażliwość mniejszego stopnia zmuszająca do odpowiedniego zredukowania dawki (średnio o 30-50%). Osobniki heterozygotyczne są nosicielami wady.

Zaleca się badanie wszystkich osobników ras, u których zidentyfikowano mutację genu MDR1 przed ich wprowadzeniem do hodowli oraz niedopuszczanie do rozrodu osobników obarczonych wadą.

Rasy:
Australian Shepherd, Border Collie, Collie (rough/smooth), Elo, German Shepherd, Long-Haired Whippet (Silken Windsprite), McNab Shepherd / Border Collie, Miniature Australian Shepherd, Old English Sheepdog, Shetland Sheepdog (Sheltie), Silken Windhound, White Swiss Shepherd, Wäller

Dziedziczenie: autosomalne recesywne

Czas oczekiwania na wynik: 7-14 dni roboczych