Kategoria Choroby dziedziczne

Rasy: Cairn Terrier, Scottish Terrier, West Highland White Terrier

Choroba: CMO to bolesna, proliferacyjna choroba kości występująca u psów obu płci w wieku poniżej 12 miesiąca życia. Przebieg kliniczny choroby cechuje się okresowymi epizodami gorączki i współistniejącego obrzęku kości żuchwy. Badanie radiologiczne wykazuje rozplem kości żuchwy. Zwykle pierwszą oznaką CMO są dolegliwości bólowe przejawiające się podczas pobierania pożywienia z towarzyszącymi epizodami gorączki.

Dziedziczenie: autosomalne dominujące ze zmienną penetracją

Materiał do badania: Badanie DNA wykonuje się z krwi pobranej na EDTA lub z wymazów z błony śluzowej policzka. W przypadku przesłania wymazu do badania istnieje ryzyko, że ilość materiału genetycznego jest niedostateczna do wykonania badania. W takim przypadku najlepiej przesłać nową próbkę, próbkę krwi pobranej na EDTA.

Czas oczekiwania na wynik: do 14 dni od dotarcia materiału do laboratorium