Kategoria Choroby dziedziczne

Rasy predysponowane: Alaskan malamute.

Dziedziczenie: autosomalne recesywne.

Polineuropatia powoduje wystąpienie zaburzeń w obwodowym układzie nerwowym spowodowanych degeneracją nerwów. W wyniku braku stymulacji nerwowej mięśnie ulegają powolnej degradacji. Objawy kliniczne pojawiają się w ciągu dwóch pierwszych lat życia psa. Objawy te to postępująca amiostenia, nietolerancja wysiłkowa, utrata odruchów i ataksja wszystkich kończyn. Tak więc pies może upadać jego chód jest nieprawidłowy. Gdy dojdzie do porażenia krtani, pojawiają się zmiany w głosie oraz problemy z przełykaniem. Może też wystąpić regurgitacja. Choroba nie wpływa na ogólny stan zwierzęcia.