Kategoria Choroby dziedziczne

Rasy predysponowane: Papillon, Phalène.

Dziedziczenie: autosomalne recesywne.

Postępujący zanik siatkówki (PRA) to dziedziczne zaburzenie oczu prowadzące do degeneracji fotoreceptorów siatkówki. Początkowo, w wyniku utraty aktywności pręcików, obserwuje się postępująca ślepotę nocną (kurza ślepota) oraz zmniejszenie adaptacji widzenia. Postać PRA u psów rasy Papillon oraz Phalène przejawia się kliniczne w bardzo różnym wieku, być może na skutek odmiennych osobniczych uwarunkowań genetycznych bądź wpływu czynników środowiskowych. Poznany dotąd wariant genetyczny tłumaczy około 70% przypadków PRA u psów tych ras, więc przypuszcza się, że w patogenezę PRA uwikłana jest przynajmniej jeszcze jedna, dodatkowa mutacja.