Kategoria Choroby dziedziczne

Rasy predysponowane: Beagle, Border Collie

Dziedziczenie: autosomalne recesywne.

Zespół Imerslund-Gräsbeck (IGS) to zaburzenie charakteryzujące się nieprawidłowym wchłanianiem witaminy B12, co związane jest to ze zmniejszonym jej wychwytem w jelitach. Sam zespół Imerslund-Gräsbeck jest rzadka przyczyną niedokrwistości z niedoboru witaminy B12.