fbpx
 Kategoria Artykuły
Udostępnij:

Guzy u młodych psów

Nowotwory u psów pojawiają się najczęściej między 9 a 12 rokiem życia. Niemniej zdarzają się sytuacje, że zmiany nowotworowe rozwijają się również u młodych psów (1-3 lata). Jak dotąd przeprowadzono pojedyncze badania dotyczące guzów u psów w wieku do 12 miesięcy (Kessler & v. Bomhard 1997; Schmidt et al. 2010). Większość tych zmiany (prawie 90%) to łagodne histiocytomy skóry. Opisano również nieliczne przypadki nowotworów złośliwych takich jak mięsaki, chłoniaki i raki (Kessler & v. Bomhard 1997; Schmidt et al. 2010).

Dane z wycinków patologicznych przebadanych w LABOKLIN w latach 2016-2019

W ramach dużego, interdyscyplinarnego projektu badawczego (FORTiTHer) przeanalizowano 170 000 danych uzyskanych w ramach klasycznych badań histopatologicznych wykonanych na przestrzeni lat 2016-2019. Przedstawione poniżej wyniki badania są efektem analizy danych dotyczących psów do 3 roku życia, dla których w historii klinicznej wskazano rasę i wiek, oraz dla których jakość próbki była wystraczająca do postawienia rozpoznania (n= 18 389). Do badania włączono 225 ras, z czego najliczniej reprezentowane (15) przedstawiono na Ryc. 1.

Ryc. 1 Piętnaście najczęstszych ras psów (osobniki w wieku ≤ 3 lat) od których przebadano materiał histopatologiczny w LABOKLIN (2016-2019).

Zmiany nienowotworowe (zapalenie, torbiele, rozrost, zmiany zwyrodnieniowe) stwierdzono w przypadku ponad połowy (57 %) dostarczonych wycinków.

Z kolei zmiany takie jak polipy, dysplazje czy nadziąślaki zostały sklasyfikowane jako zmiany przypominające nowotwory (5%).

Nowotwory stwierdzono w 38% dostarczonych wycinkach.  (Ryc. 2).

Ryc. 2 Odsetek rozpoznań „nienowotworowych”, „zmian przypominających nowotwory” oraz „nowotworów łagodnych” lub „nowotworów (pół) złośliwych” w materiale wycinków patologicznych od psów w wieku ≤ 3 lat przebadanych w LABOKLIN (2016-2019).

W grupie nowotworów, 81% to były zmiany łagodne (głównie histiocytomy, brodawczaki, łagodne guzy gruczołu mlekowego, nowotwory mieszków włosowych, tłuszczaki) (Ryc. 3). Oznacza to iż 19% wszystkich stwierdzonych nowotworów u psów poniżej 3 roku życia było (pół)złośliwych (Ryc.4)!

Ryc 3: Częstość występowania nowotworów łagodnych u psów do 3 roku życia w badaniach LABOKLIN (2016 – 2019).

 

Ryc. 4: Częstość występowania nowotworów (pół)złośliwych u psów do 3 roku życia w badaniach LABOKLIN (2016-2019).

Poniżej przedstawiono klika wybranych nowotworów.

Histiocytoma skóry psów

Histiocytomy skóry psów są zdecydowanie najczęstszymi nowotworami młodych psów (Ryc. 3). Histiocytomy są zmianami łagodnymi i w wielu przypadkach ustępują samoistnie. Rozpoznanie stawiane jest na podstawie cytologii lub histologii.

Guzy komórek tucznych

Co do zasady należy zawsze zakładać, że guz z komórek tucznych (mastocytoma) ma złośliwy potencjał. U psów w wieku do 3 lat były to najczęściej zmiany (pół)złośliwe (39%, Ryc. 4).

Często wstępne rozpoznanie mastocytomy stawiane jest na podstawie cytologii. Jeśli to możliwe, w następnej kolejności usuwa się zmiany, zwracając szczególną uwagę na marginesy resekcji i pobierając biopsję z loży guza. Klasyfikacji i badania marginesów guza dokonuje się w badaniu histologicznym.

W materiale z badanych przez nas wycinków pobranych od psów do 3 roku życia 44,6% guzów z komórek tucznych zostało sklasyfikowanych jako I stopnia, 52,7% jako II stopnia i 2,7% jako III stopnia według Patnaika i wsp. (1984) (lub odpowiednio 97,3% niskiego stopnia oraz 2,7% wysokiego stopnia według Kiupela i wsp. 2011).

Chłoniaki

Wśród badanych przez nas wycinków chłoniaki stanowią 8% (pół)złośliwych nowotworów. Dostarczone wycinki pochodziły głównie z węzłów chłonnych. Niemniej chłoniaki stwierdzano także w wycinkach z przewodu pokarmowego, narządów wewnętrznych i skóry (Ryc. 5).

Ryc. 5 Częstość występowania chłoniaka w układzie narządów u psów w wieku do 3 lat (n=109) z histologicznym rozpoznaniem chłoniaka.

Rozpoznanie stawiane jest na ogół na podstawie cytologii / lub histologii. Dokładniejszą charakterystykę otrzymuje się w oparciu o dalsze badania (np. test klonalności, immunohistologię, immunotypowanie).

Mięsaki tkanek miękkich

W badanym przez nas materiale uzyskanym od psów w wieku do 3 lat, mięsaki tkanek miękkich były stosunkowo częste, stanowiąc do 10% nowotworów (pół)złośliwych.

Podobnie jak w przypadku mastocytom, w planowaniu zabiegu chirurgicznego pomocne może być rozpoznanie cytologiczne mięsaków tkanek miękkich.  Klasyfikacja (McSporran et al. 2009) dokonywana jest histologicznie. Dwie trzecie mięsaków tkanek miękkich w naszych materiałach oceniono jako I stopień (Ryc. 6).

Ryc. 6 Klasyfikacja mięsaków tkanek miękkich (n=136) psów w wieku do 3 lat, wg McSporrana i wsp. 2009.

Nowotwory kości

W sumie otrzymano 199 wycinków z kości, z czego 41% wykazało stan zapalny, 23% nowotwory i 18% tworzenie kostniny. Niemal wszystkie nowotwory kości (91%) były złośliwe (kostniakomięsaki). Warto zauważyć, że 46 kostniakomięsaków pochodziło przede wszystkim od labradorów (n = 7), Golden Retrieverów (n = 5) i Rhodesian Ridgebacków (n = 5) oraz tylko jednego doga niemieckiego.

Nowotwory kości są zatem także ważnym rozpoznaniem różnicowym u młodych zwierząt.

Rozpoznanie przeprowadza się na podstawie cytologii lub histologii, przy czym najważniejsze jest, by wycinek był reprezentatywny. W przypadku 11% badanych wycinków kości materiał nie był reprezentatywny i nie stwierdzono korelacji ze zmianami klinicznymi czy radiologicznymi.

Guzy gruczołu mlekowego

W badanym przez nas materiale 69% guzów sutka u psów w wieku do 3 lat (n=306) było łagodnych.

W materiale stwierdzano również raki proste i złożone (28%) oraz mieszane guzy złośliwe (3%). Rozkład w podziale na rasy przedstawiono na Ryc. 7.

Ryc. 7 Rasy psów do 3 roku życia a guzy gruczołu mlekowego (GGM) (liczby bezwzględne).

Raki

W badanym przez nas materiale raki – poza gruczołem mlekowym (n=89) – wywodziły się z szeregu różnych narządów: śluzówka/skóra (19 raków płaskonabłonkowych, 16 raków gruczołów apokrynowych, 5 innych), układ moczowy (n=9), tarczyca (n=3), trzustka (n=3), gruczoły okołoodbytowe (n=3), wątroba (n=2), ślinianka (n=2), płuco (n=1), jajnik (n=1), nos (n=2). W 23 przypadkach nie można było określić/wskazać pochodzenia raka. Badania Kesslera & v. Bomharda 1997 oraz Schmidt i wsp. 2010 również opisują występowanie takich nowotworów u psów w wieku do 12 miesięcy. Dowodzi to, że występowanie wysoce złośliwych raków jest możliwe nawet u tak młodych zwierząt.

Rozpoznanie zwykle stawiane jest na podstawie histologii lub – rzadziej – cytologii.

Inne nowotwory

W tym badaniu u młodych psów stwierdzono także guzy melanocytarne (n=111), zakaźne guzy weneryczne (n=60) oraz nowotwory jajników (n=31), jąder (n=35) i zawiązków zębowych (n=18).

Podsumowanie

Podsumowując, większość guzów młodych psów jest łagodna. Najczęstszym rozpoznaniem jest histiocytoma.

Niemniej nawet u młodych zwierząt prawie 20% wszystkich dostarczonych nowotworów zostało sklasyfikowanych jako (pół)złośliwe, co w niektórych przypadkach wiąże się z niepomyślnym rokowaniem. Pośród nich największą rolę odgrywały: guzy z komórek tucznych, chłoniaki, mięsaki i różne raki.

Badanie cytologiczne i histopatologiczne ma zatem duże znaczenie dla rokowania i leczenia w przypadku różnicowania zmian zapalnych, zwyrodnieniowych, dysplastycznych, pourazowych i nowotworowych, nawet u młodych psów. Badania immunohistochemiczne mogą dostarczyć dodatkowych, ważnych dla doboru terapii informacji (np. określanie typu chłoniaka, różnicowanie guzów z komórek tucznych).

PD Dr. Heike Aupperle-Lellbach

Piśmiennictwo

Dostępne na prośbę pod adresem: aupperle@laboklin.com

 

Jak przydatny był ten wpis?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 4.3 / 5. Liczba głosów: 4

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten wpis.

Przykro nam, że ten wpis nie był dla Ciebie przydatny!

Pozwól nam ulepszyć ten wpis!

Powiedz nam, jak możemy ulepszyć ten wpis?

Udostępnij: