fbpx
Ceny i faktury dla lecznic weterynaryjnych

Wszystkie ceny w katalogu z ofertą badań podane są w złotych polskich (PLN) w kwotach brutto (z 8% VAT). Zakres badań oraz ceny mogą ulec zmianie.

W przypadku badań zlecanych przez lekarzy weterynarii i lecznice weterynaryjne płatność za wykonane badania odbywa się na podstawie wystawionej faktury. Po wykonaniu badania wystawiane są faktury (ostatniego dnia miesiąca, w którym zakończono badanie), które następnie są wysyłane na adres mailowy podany na zleceniu badania.

Na fakturze wyodrębniamy każde badanie z osobna z uwzględnieniem jego nazwy, ceny, nazwiska właściciela zwierzęcia oraz imienia zwierzęcia w celu łatwiejszej identyfikacji.

Aktualne wersje naszych zleceń badań bez cen dostępne są w zakładce Zlecenia.

Ceny i faktury dla hodowców i właścicieli zwierząt (genetyka)

Wszystkie ceny w katalogu z ofertą badań genetycznych podane są w złotych polskich (PLN) w kwotach brutto (z 8% VAT). Zakres badań oraz ceny mogą ulec zmianie.

W przypadku badań zlecanych przez hodowców wymagana jest przedpłata na rachunek bankowy laboratorium lub płatność gotówką w siedzibie laboratorium. Do przesyłanego zlecenia wraz z materiałem do badania należy dołączyć potwierdzenie przelewu. Po wykonaniu badania wystawiane są faktury (ostatniego dnia miesiąca, w którym zakończono badanie), które następnie są wysyłane na adres mailowy podany na zleceniu badania.

W przypadku badań zlecanych przez hodowców faktury wystawiane są na życzenie po wpisaniu takiej adnotacji w uwagach do zlecenia.

W tytule przelewu prosimy wpisać nazwisko właściciela, imię zwierzęcia oraz nazwę badania.