Faktura elektroniczna jest zgodna z wymogami prawa polskiego i jest to pełnowartościowa faktura VAT (stanowi podstawę prawną do rozliczeń podatkowych ). Wystawiana jest w formacie pliku PDF i wysyłana jako załącznik na wskazany przez Państwa adres e-mail. Podstawą funkcjonowania zarówno e-faktury jak i faktury papierowej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054, z późn. zm.).

Zaktualizuj swoje dane do faktury elektronicznej    Dane klienta (odbiorcy faktury)