fbpx

W kalkulatorze przeliczeniowym dla laboratoryjnych parametrów diagnostycznych znajdziesz zmierzone wartości, a także informacje o standardowych zakresach w międzynarodowych jednostkach SI na podstawie przygotowanych przez nas wyników. Podczas pracy z wynikami możesz chcieć porównać zmierzone wartości różnych wyników przy użyciu identycznych jednostek miary.

W kalkulatorze wymieniono współczynniki konwersji (URF) dla parametrów, dla których zmieniliśmy jednostkę miary.

Aby przeliczyć jedną jednostkę miary na drugą, odpowiednią zmierzoną wartość należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik przeliczeniowy (np. Bilirubina w mg / dl x 17,104 = bilirubina w µmol / l).