Kategoria Nowości

Według standardów IRIS do pełnej laboratoryjnej diagnostyki nerek zalecane jest wykonanie badań biochemicznych uwzględniających stężenie mocznika, kreatyniny oraz SDMA w surowicy lub osoczu krwi, oraz badanie ogólne moczu wraz z określeniem stosunku białko/kreatynina.

Profil Wczesna diagnostyka niewydolności nerek zawiera wymienione powyżej oznaczenia biochemiczne w surowicy krwi oraz wspomniane wcześniej pełne badanie moczu. Dzięki temu, możliwe jest wczesne wykrycie niewydolności nerek, a także stopnia ich uszkodzenia.