Kategoria Nowości

Nowe badanie: Helicobacter spp. – PCR

Czas oczekiwania na wynik: 2-4 dni robocze
Materiał do badania: wymiociny, biopsja żołądka (owce: materiał poronny)
Gatunki: pies, kot, fretka, świnia, owca i inne