Kategoria Choroby dziedziczne

Kardiomiopatia przerostowa (HCM) jest chorobą mięśnia sercowego i najczęściej rozpoznawaną chorobą serca u kotów domowych. HCM charakteryzuje się zwiększoną masą ściany lewej komory lub tylko przegrody, najczęściej jednak obserwujemy formę symetrycznego przerostu obu struktur (przegrody i ściany lewej komory). Następnie przerost lewej komory serca prowadzi do osłabienia serca, a ostatecznie do niewydolności serca.

Śmierć z powodu HCM może nastąpić poprzez trzy mechanizmy:

  • nagła śmierć sercowa z arytmią i migotaniem komór,
  • niewydolność serca z tachykardią, przyspieszonym oddychaniem, dusznością, obrzękiem płuc i wysiękiem opłucnowym,
  • tworzenie się skrzepliny.

Zakrzepy mogą tworzyć się w lewym przedsionku z powodu nieprawidłowego krążenia krwi lub w samej komorze serca z powodu silnego przerostu i osłabienia serca. Zakrzepy przedsionkowe mogą się uwolnić i dotrzeć do krwiobiegu tętniczego, powodując często zator krwi w rozgałęzieniu tętnic miednicy i podudzi z porażeniem kończyn tylnych.

Badanie echokardiograficzne było dotychczas jedynym narzędziem diagnostycznym tej choroby.

Tło genetyczne choroby udowodniono u rasy Maine Coon oraz Ragdoll.

Rasa: Maine Coon (badanie nr 8080) , Ragdoll (badanie nr 8116)

Dziedziczenie: autosomalne dominujące

Czas oczekiwania na wynik: 3-5 dni roboczych