fbpx

Każdy hodowca lub właściciel zwierzęcia może przesłać próbki swoich zwierząt bezpośrednio do LABOKLIN w celu przeprowadzania badań genetycznych. Oto kilka przydatnych wskazówek.

Wymagania dotyczące próbki

Wymaganym materiałem do wykonania badania genetycznego jest: 1 ml krwi EDTA lub 2 suche wymaz z błony śluzowej policzka (wyjątki są oznaczone na zleceniu badania) dla każdego zwierzęcia. W celu pobrania materiału do badania, zalecamy kontakt z zaufanym lekarzem weterynarii, który pobierze materiał we właściwy sposób oraz potwierdzi tożsamość zwierzęcia w przypadku wnioskowania o certyfikat dla badanego zwierzęcia.

Przesyłanie materiału do laboratorium

Koszt przesłania materiału do badania ponosi nadawca. Sprawdź możliwości dostarczenia materiału do badania do naszego laboratorium klikając w poniższy link:

Zlecenie badania

Na zleceniu badania, które należy przesłać wraz z materiałem, prosimy o czytelnie podanie wszystkich danych właściciela oraz zwierzęcia. Dane zwierzęcia (w tym imię i identyfikator) podane na zleceniu są wiążące i nie podlegają zmianom.  Na jednym zleceniu można przesłać maksymalnie dane 3 zwierząt. Wypełnienie wszystkich modułów oraz złożenie podpisu na zleceniu warunkuje wykonanie zleconego badania.

Dla wielu badań (szczególnie wykonywanych w laboratoriach partnerskich) obowiązkowe jest podanie pełnych danych zwierzęcia (data urodzenia, numer chip itp.), w przeciwnym razie test może nie zostać wykonany. Aby dane na wyniku były prawidłowe, do zlecenia można dołączyć kopię rodowodu.

Wysyłka wyników

Wyniki badań zostaną przesłane w sposób określony na zleceniu: drogą mailową lub pocztą.

Wydawanie certyfikatów

Oprócz wysyłanego wyniku badania możemy dodatkowo wystawić certyfikat. W tym przypadku potrzebujemy, aby lekarz weterynarii poświadczył dane zwierzęcia, co potwierdza podpisem na pierwszej stronie zlecenia badania, które jest wysyłane wraz z pobranym materiałem. Koszt takiego certyfikatu wiąże się z dodatkową opłatą i zależny jest od zleconego badania (pojedyncze testy a pakiety badań dedykowane rasom). Szczegółowe informacje znajdują się na zleceniu badania.

Jak zapłacić za badania

W przypadku badań zlecanych przez hodowców wymagana jest przedpłata na rachunek bankowy laboratorium lub płatność gotówką w siedzibie laboratorium. Do przesyłanego zlecenia wraz z materiałem do badania należy dołączyć potwierdzenie przelewu. Po wykonaniu badania wystawiane są faktury (ostatniego dnia miesiąca, w którym zakończono badanie), które następnie są wysyłane na adres mailowy podany na zleceniu badania.